strona główna                   mowa - informacje                    opublikowane artykuły                      kontakt          


Patrycja Nocoń, neurologopeda, prowadzi terapię zaburzeń komunikacji dzieci i dorosłych.

Zakres działalności obejmuje m.in :

- diagnostykę wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych,
- KRÓTKOTERMINOWĄ terapię wad wymowy ( m.in. zaburzona wymowa R, różne postacie seplenienia, złożone wady wymowy ),
- diagnostykę i terapię opóźnionego rozwoju mowy,
- terapię afazji i dyzartrii chorych  z uszkodzeniem mózgu, 
-
diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji u pacjentów z zespołem otępiennym,
- terapię mowy i funkcji poznawczych u innych pacjentów obciążonych neurologicznie
- terapię zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością,
- diagnostykę i terapię jąkania.


Wypracowała skuteczne zasady wiązania metod oraz wielozmysłowości celowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej.  Z dużym powodzeniem stosuje metodę krótkoterminowej terapii wad wymowy zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.  Klasyczną terapię wspiera  m.in. metodą  psychostymulacji, muzykoterapią, terapią poprzez zabawę, neurosensomotoryczną integracją odruchów wg metody dr Swietłany Masgutowej, ćwiczeniami kinezjologicznymi wg metody Dennisona. Autorka artykułów naukowych w specjalistycznych czasopismach medycznych, a także w miesięczniku Focus oraz w Gazecie Pomorskiej. Autorka prezentacji i referatów na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
 
 Nie ma ograniczonego wieku, w którym można zastosować terapię logopedyczną.
W przypadku typowych wad wymowy powodzenie terapii zależy nie tyle od wieku, ile od współpracy i motywacji.
W krótkim czasie można usunąć zaburzenie w wymowie R, innej głoski lub wielu głosek, zarówno u dzieci,  młodzieży
oraz u osób dorosłych.                                                                                                    "Mózg człowieka to unerwiony wszechświat."